Takster

Tilbudsområdet finansieres på baggrund af samtlige budgetterede omkostninger, der er forbundet med godkendelse og tilsyn med de enkelte sociale tilbud. Taksterne, som de sociale tilbud skal betale, fastsættes for et år ad gangen.