Objektiv finansiering

Syddanske kommuner finansierer udgifterne til tilsyn og godkendelse af plejefamilier. Dette sker gennem en objektiv finansiering. Hver kommune betaler sin del af omkostningerne, baseret på den enkelte kommunes andel af det samlede 0-17 årige i Region Syddanmark.

Objektiv finansiering af plejefamilieområdet i 2017