Finansieringsgrundlag

Socialtilsynets drift finansieres af et bidrag fra kommunerne i Region Syddanmark, som er baseret på objektive kriterier, plus en omkostningsbaseret takst for godkendelse og driftsorienteret tilsyn, der opkræves af tilbuddene.

DUT-forhandlingen mellem kommuner, regioner og stat danner basis for beregning af taksterne.

En fælles takstberegningsmodel for de fem socialtilsyn sikrer, at alle landets kommuner og opholdssteder oplever en afregning, der er fastsat på baggrund af ensartede principper.

Grundprincippet for udregningen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger i socialtilsynene og derfor vil taksterne også variere mellem de fem socialtilsyn.

I bekendtgørelse om socialtilsyn kan du læse mere om socialtilsynets takstopkrævninger mv..