Visitation til de forskellige boformer

Orientering om vejledning om sammenhæng mellem borgerens visitationsgrundlag og boformens juridiske grundlag.

Opdateret 19. december 2016

Vejledning om sammenhæng mellem borgerens visitationsgrundlag og boformens juridiske grundlag

Vejledningen omfatter kun boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt ældre og handicapboliger efter almenboligloven. Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet vejledningen i samarbejde med KL, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Ankestyrelsen.

Visitation til de forskellige boformer
Flere kommuner og driftsherrer af døgntilbud har udfordringer med at bringe overensstemmelse mellem døgntilbuddenes juridiske grundlag og beboernes visitationsgrundlag, og flere driftsherrer har fået påbud af socialtilsynet om at sørge for, at dette bliver bragt i orden. Med henblik på at skitsere nogle løsningsmuligheder har Social- og Indenrigsministeriet i samarbejde med KL, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Ankestyrelsen udarbejdet vejledning om, hvordan visitationsgrundlaget for de enkelte beboere kan bringes i overensstemmelse med boformens juridiske status.

Vejledning til kommunerne om visitation og boformer omfatter alene boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt ældre-og handicapboliger efter almenboligloven (åbner i nyt vindue).

Brev om visitationsgrundlag (åbner i nyt vindue).