Vi havde frygtet et helt andet, rigidt regime

Socialtilsynet holdt Årskonference den 31. maj. To driftsherrer, nemlig Frederiksberg Kommunes voksentilbud og KFUM’s Sociale Arbejde, gav deres bud på ’virkninger og bivirkninger’ ved det nye socialtilsyn – med særligt fokus på Socialtilsyn Syd.

Både generalsekretær Morten Skov Mogensen fra KFUM´s Sociale Arbejde og Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard fra Frederiksberg Kommune var helt overordnet meget tilfredse med den måde, Socialtilsyn Syd (STS) har påtaget sig sin nye rolle.

- Vi havde frygtet et helt andet, rigidt regime, der ville fare frem med regler og påbud. Sådan synes jeg slet ikke, det har været, sagde Morten Skov Mogensen.

Styr på driftsopgaven

De overordnede toner fra den ansvarlige for Frederiksberg Kommunes voksentilbud, Henning Daugaard, lød på samme måde.


- Vi har et godt tilsyn fra Region syd. Der er rum for udvikling og perspektiv. Men det er der kun, fordi der er styr på driftsopgaven. Den fungerer i vores perspektiv rigtigt, rigtigt godt, sagde han.
KFUM’s generaldirektør var glad for, at STS kunne rumme udfordringen med en ’koncernlignende konstruktion’ som KFUM´s Sociale Arbejde. Han var tilfreds med, at der har været en ’rigtigt god dialog’ omkring, hvordan man løfter kvaliteten, og med at de nye socialtilsyn har givet en langt større gennemsigtighed – men ikke fuldstændig ens vilkår for – kommunale og private tilbud.


Direktøren fra Frederiksberg anerkendte STS for at ’gå til vaflerne’ og for at have en oprigtig interesse for de udfordringer, voksentilbuddene i kommunen kan stå over for.  

Nogle opmærksomhedspunkter

De to oplægsholdere havde også lidt kritiske bemærkninger med til værterne. De var fx rørende enige om, at de mange forskellige typer tilsyn står i vejen for hinanden ude på tilbuddene, og at det skal der gøres noget ved. KFUM´s Sociale Arbejde pegede på, at det fortsat går trægt for tilsynene, når de skal helt ned i, at der stadig mangler noget gennemsigtighed i økonomien mellem private og offentlige tilbud. Frederiksberg Kommune syntes, at det risikobaserede tilsyn, som tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen havde orienteret om, lød spændende. Men kommunen var bekymret for, om det ville komme til at koste ekstra. Og var i øvrigt skeptisk over for den strategi for regelmæssig udskiftning af tilsynskonsulenter, som STS også havde lagt frem.


- Med én konsulent på besøg bliver det sårbart. Det kan også komme til at virke forvirrende at skulle starte fra bunden med en ny konsulent i forhold til de udviklingspunkter, vi har fået defineret sammen med den forrige, sagde Henning Daugaard.


De to tilbud ville også gerne henlede tilsynets opmærksomhed på vigtigheden af at fastholde fagligt dygtige medarbejdere, risikoen for uens sagsbehandling også på konsulentniveau og