Socialtilsynets Årsmøde 2018

Socialtilsynets Årskonference 2018

Konferencen blev holdt i Middelfart med omkring 120 deltagende offentlige og private tilbud, kommuner og organisationer. Et hovedbudskab fra konferencen var, at den ’fireårige’ både kan kravle og gå – og gør det rigtigt godt – men at der fortsat er plads til udvikling.

Formålet med konferencen var – som også koncerndirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune, Siggi W. Kristoffersen, formulerede det – at få feedback fra deltagerne. Ikke bare på, hvordan de første fire år var gået, men også på, hvad man fra tilbuddenes side har af ønsker til fremtidens Socialtilsyn Syd.

Tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen supplerede med en gennemgang af, hvor Socialtilsyn Syd (STS) står lige nu i sin tilsynsfaglighed med udgangspunkt i formuleringerne i § 1 i Lov om Socialtilsyn om, at tilsynene skal sikre en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent varetagelse af tilsynsopgaven. En gennemgang, der bar præg af, at STS opfatter sig selv som en ’fireårig’, der godt kan stå på sine ben, og som grundlæggende løser sin opgave med god kvalitet – men som stadig har noget at lære. Ikke mindst STS’s fokus på en risikobaseret tilgang – med alt hvad dette indebærer af uanmeldte besøg, besøg på skæve tidspunkter og skift af tilsynskonsulent – ville tilsynschefen gerne lægge ud til diskussion.

If it ain’t broke

Peter Bjerregaard Andersens gennemgang bar også præg af, at Socialstyrelsen netop har offentliggjort ’Evaluering af tilsynsreformen’ til brug for den dagsordensatte, politiske opfølgning af Lov om Socialtilsyn. Tilsynschefens hovedbudskab til politikerne var, at ’If it ain’t broke, don’t fix it’ – eller rettere: Når nu det ikke er i stykker, så…. I det lå en betragtning om, at mere end ny lovgivning er der brug for et rum til, at de fem socialtilsyn kan træne deres tilsynsfaglighed. Samtidig udtrykte han bekymring for, hvordan politikerne ville fortolke et ønske om mere ensartethed de fem socialtilsyn imellem.

- Hvordan tolker man ’ensartet? Er det den bedste tilsynspraksis? Det er også en del af det, vi gerne vil byde ind til en debat om med konferencen i dag, sagde han.

Souschef i Socialstyrelsens Kontor for Socialtilsyn og National koordination, Jesper Dan Jensen, gennemgik kort Socialstyrelsens evaluering.  Den overordnede konklusion var, at umiddelbart er de politiske intentioner med den nye lov indfriet. Men evalueringen peger samtidig på, at der visse steder er udviklingspotentiale og på nogle områder fortsat behov for at styrke ensartethed og systematik i varetagelsen af tilsynsopgaven, fx i forhold til sanktioner, inddragelse af pårørende og brug af uanmeldt tilsyn. Samtidig peger evalueringen på, at der er et udviklingspotentiale, blandt andet i forhold til at inddrage borgere, pårørende og handlekommuner.
 
 – Det går godt og i den rigtige retning. Der er ikke så meget at reparere som sådan, men vi skal fortsat justere og ’tune’ tilsynet, så vi er skarpe. Ikke mindst i forhold til ensartethed. Det kommer vi til at arbejde med i den næste tid. Efter sommerferien kommer der en politisk opfølgning. Det forventes, at politikerne blandt andet vil se på, hvordan vi kan forbedre kvalitetsmodellen og på, hvordan sanktioner bruges. De vil også være optagede af en større ensartethed på tværs af de fem tilsyn, sagde han.

Vi har brug for at komme tættere på hinanden

I plenum, i konferencens mange workshops og i den afsluttende paneldebat kom der herefter en lang række input til STS. Om tilbuddenes syn på STS i de fire år, der er gået (langt mere positivt end forventet!), om deres syn på elementerne i det risikobaserede tilsyn (bekymring ved for mange konsulentskifter) til en generel gennemgang af ris og ros (mest ros!).

Ros kom også fra en af deltagerne i konferencen, direktør i LOS, Michael Graatang.

- At Socialtilsyn Syd samler både Socialstyrelsen, sine egne medarbejdere, offentlige og private tilbud til en konference, giver så meget mening. Vi har brug for at komme tættere på hinanden, forstå hinanden og oparbejde et fælles sprog for den virkelighed, vi alle er en del af. Den slags vil vi gerne have meget mere af, sagde han.