Sådan fungerer whistleblower-formularen

Indberettes der via WB-formularen, får indberetteren forskellige beskeder afhængig af, om man krydser af i formularen.

I forbindelse med brugen af whistleblower-webformularen har der været en del henvendelser om, hvorvidt man er anonym, når man angiver sine kontaktoplysninger, og om man får en kvitteringsmail på underretning af bekymrende forhold.

Nedenfor er der illustreret, hvilke beskeder man får på skærmen, når der underrettes via WB-formularen.

Indberettes der via WB-formularen, får indberetteren således en tilbagemelding på, at Socialtilsynet har modtaget indberetningen, og Socialtilsynet går videre med sagen. Indberetteren får ikke information om yderligere kontakt fra Socialtilsynet.