Nyt på magtanvendelser

Lov om voksenansvar har betydning for praksis på tilbud på børn- og ungeområdet samt plejefamilieområdet. Det skal bemærkes, at det fra 1. januar 2017 er obligatorisk at indberette magtanvendelser på Socialstyrelsens skemaer. Der er linket Socialstyrelsen hjemmeside med disse skemaer.

Lov om voksenansvar trådte i kraft 1. januar 2017

Der kan læses mere om lov om voksenansvar på Socialstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue). Vi gør dog opmærksom på, at al materiale endnu ikke er tilgængeligt på siden. Det kan tidligst forventes at være tilgængeligt 1. februar. 

Tilbudsområdet

Lov om voksenansvar erstatter den gamle magtanvendelsesbekendtgørelse på børn- og ungeområdet anbragt uden for hjemmet. Der er en række ændringer. Der er helt nye hjemler og ændret praksis i forhold til indberetninger, ligesom der er ændret anvendelsesområde. Med loven bliver det muligt for opholdssteder og døgninstitutioner at udøve afværgehjælp eller tilbageføre en ung ved rømning, ligesom der sker en udvidelse af den eksisterende adgang til undersøgelse af person og opholdsrum. På børn- og ungeområdet er det nu krav, at man indberetter magtanvendelser via de gældende skemaer, som findes på Socialstyrelsens side (åbner i nyt vindue).

Du kan læse mere om magtanvendelser på tilbudsområdet på vores hjemmeside (åbner i samme vindue).

Plejefamilieområdet - kun for kommunale plejefamilier

Med lov om voksenansvar får kommunale plejefamilier (godkendt efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 2) mulighed for at udøve afværgehjælp, som er kortvarig fastholdelse eller føring for at undgå, at plejebarnet ødelægger ting, af enten høj økonomisk værdi, affektionsværdi eller ødelæggelse af mange ting af lav økonomisk værdi. Kommunale plejefamilier skal fra 1. januar 2017  indberette magtanvendelser via gældende skemaer, som findes på Socialstyrelsens side (åbner i nyt vindue).

Du kan læse mere om magtanvendelser - kun for kommunale plejefamilier - på vores hjemmeside (åbner i samme vindue).