Nye Plejefamilietyper

Folketinget vedtog i december 2018 flere lovændringer vedrørende plejefamilier. Ændringerne er samlet benævnt ”mere kvalitet i plejefamilier” og trådte i kraft 1. juli 2019.

Nye Plejefamilietyper

Folketinget vedtog i december 2018 flere lovændringer vedrørende plejefamilier. Ændringerne er samlet benævnt ”mere kvalitet i plejefamilier” og trådte i kraft 1. juli 2019.

De centrale ændringer er afskaffelse af konkret godkendte plejefamilier, indførelse af nyt koncept for godkendelse af nye plejefamilier vedr._ny-godkendelse.pdf mere støtte under anbringelsen og indførelse af nye plejefamilietyper.

De nye plejefamilietyper

Plejefamilier, der 1. juli 2019 var godkendt som generelt egnede plejefamilier af Socialtilsyn Syd er fortsat godkendt som plejefamilie.

Det nye er, at der indføres mere specifikke typer plejefamilier. Det betyder, at ”plejefamilier” bliver benævnt anderledes fremover: Som almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier eller specialiserede plejefamilier.

Almene plejefamilier er den nye betegnelse for plejefamilier, der i dag er godkendt til målgruppen ”lav” og ”middel” belastning.

Forstærkede plejefamilier er den nye betegnelse for plejefamilier, der i dag er godkendt til målgruppen ”høj” belastning.

Specialiserede plejefamilier er den nye betegnelse for plejefamilier, der i dag er godkendt som kommunale plejefamilier.

Hvad betyder det for plejefamiliers godkendelse

Allerede godkendte plejefamiliers godkendelse vil blive konverteret til en af de tre nye typer. Godkendte plejefamilier behøver ikke foretage sig noget.

Socialtilsyn Syd vil fra den 1. juli 2019 og i perioden derefter sende alle godkendte plejefamilier et brev, hvor det vil fremgå, hvilken plejefamilietype, plejefamilien er fremover.