Ændringer i kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen for både tilbudsområdet og plejefamilieområdet er revideret. Dette i forbindelse med ændringerne i lov om socialtilsyn, der trådte i kraft 1. januar 2017.

Ændret og målrettet tilsyn med tilbuddenes økonomi

Nyt selvstændigt tema i kvalitetsmodellen

For både tilbuds- og plejefamilieområdet er nyt kvalitetstema ”sundhed og trivsel” tilføjet, og der er dermed selvstændigt fokus på dette emne.  Det nye tema har tidligere været en del af tema ”målgrupper, metoder og resultater”. Socialtilsynene skal fortsat vurdere, om tilbud eller plejefamilier understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed samt, om tilbud og plejefamiliers viden og indsats hertil modsvarer målgruppens behov.

For både tilbuds- og plejefamilieområdet er temaet økonomi taget ud af kvalitetsmodellen.

Tilbudsområdet
Socialtilsynene skal i henhold til ny bestemmelse § 6, stk. 3 i lov om socialtilsyn, tage stilling til om et tilbud er økonomisk bæredygtigt, om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet   ift. pris og målgruppe, og om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi. Læs den detaljerede beskrivelse af ændringerne af tilsyn med tilbuds økonomi  (åbner i nyt vindue).

Plejefamilieområdet
Plejefamilier er fortsat omfattet af den økonomiske del af socialtilsynet. Det økonomiske tilsyn i forhold til plejefamilier har fortsat fokus på, om plejefamiliens økonomiske forhold giver grundlag for en stabil anbringelse

Ændringer i kvalitetsmodellen for plejefamilieområdet

  • Økonomi som tema og med kriterium og indikator er udgået. Socialtilsynet skal fortsat føre tilsyn med økonomien i plejefamilien, jf. ovenfor.
  • Indikatorerne 2b, 2c og 7a er udgået.
  • Indikatorerne 6d og 10c er tilføjet.
  • Der er en række overordnede sproglige justeringer, ændringer og tilføjelser i kvalitetsmodellen. Den reviderede kvalitetsmodel fremgår som bilag til ny bekendtgørelse om socialtilsyn og findes på retsinformation.dk og på Socialtilsyn Syds hjemmeside.

Socialtilsyn Syd har udarbejdet en oversigt over de enkelte sproglige justeringer, ændringer og tilføjelser i kvalitetsmodellen for plejefamilieområdet. Oversigten viser eksplicit, hvad der er udgået, tilføjet og sproglige justeringer opstilles henholdsvis for gammel og ny kvalitetsmodel. De temaer, kriterier og indikatorer der ikke fremgår eksplicit i oversigten er der ikke foretaget hverken sproglige justeringer eller andre ændringer.

Du finder Socialtilsyn Syds oversigt over ændringer i kvalitetsmodellen for plejefamilieområdet her (åbner i nyt vindue).

Åbn den reviderede kvalitetsmodel på vores hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Ændringer i kvalitetsmodellen for tilbudsområdet

  • Økonomi som selvstændigt tema og med kriterier og indikatorer er udgået. Socialtilsynet skal fortsat føre tilsyn med økonomien i tilbuddet.
  • Temaet ”Målgruppe, metoder og resultater” er opdelt, så kriterierne 4-7 fremover behandles under temaet ”Sundhed og trivsel”.
  • Indikatorerne 1c, 2d, 2e og 7b er udgået.
  • Der er en række overordnede sproglige justeringer, ændringer og tilføjelser i kvalitetsmodellen. Den reviderede kvalitetsmodel fremgår som bilag til ny bekendtgørelse om socialtilsyn og findes på retsinformation.dk og på Socialtilsyn Syds hjemmeside.

Socialtilsyn Syd har udarbejdet en oversigt over de enkelte sproglige justeringer, ændringer og tilføjelser i kvalitetsmodellen for tilbudsområdet. Oversigten viser eksplicit, hvad der er udgået, tilføjet og sproglige justeringer opstilles henholdsvis for gammel og ny kvalitetsmodel. De temaer, kriterier og indikatorer der ikke fremgår eksplicit i oversigten er der ikke foretaget hverken sproglige justeringer eller andre ændringer.

Du finder Socialtilsyn Syds oversigt over ændringer i kvalitetsmodellen for tilbudsområdet her (åbner i nyt vindue).

Åbn den reviderede kvalitetsmodel på vores hjemmeside (åbner i nyt vindue).