Whistleblower

Her kan du læse om, hvordan du anonymt kan kontakte Socialtilsyn Syd om bekymrende forhold om en forening eller privat virksomheds varetagelse af opgaven som arbejdsgiver i ordninger efter servicelovens § 95 og § 96.

Whistleblower henvendelser

Du kan henvende dig til Socialtilsyn Syd, hvis du har oplysninger eller bekymringer om en BPA-virksomhed, der kræver opmærksomhed eller handling. 

Henvendelsen er som udgangspunkt anonym, medmindre du tilkendegiver andet. 

Oplysningerne kan vedrøre økonomiske, ledelsesmæssige eller ansættelsesretlige forhold i en virksomhed eller forening, der varetager BPA-arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96.

Kontakt Socialtilsyn Syd
Du kan kontakte os på telefonnr. 72 53 19 99. Du har også mulighed for at udfylde og indsende nedenstående skema til socialtilsynsyd@fmk.dk. 
 

Her finder du skema til indberetning af henvendelser om bekymrende forhold på BPA-området.

Det er vigtigt, at du kontakter det socialtilsyn, som fører tilsyn i den kommune, hvor BPA-virksomheden ligger, som du har bekymrende oplysninger om.