Whistleblower

Du kan henvende dig anonymt til Socialtilsyn Syd, hvis du har oplysninger eller bekymringer om en BPA-virksomhed, der kræver opmærksomhed eller handling.

Henvendelsen er som udgangspunkt anonym, medmindre du tilkendegiver andet.

Oplysningerne kan vedrøre økonomiske, ledelsesmæssige eller ansættelsesretlige forhold i en virksomhed eller forening, der varetager BPA-arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter serviceloven §§ 95 og 96.

Nedenfor findes et skema, der udfyldes og sendes til socialtilsynsyd@fmk.dk eller kontakt os direkte på telefon 72 53 19 99

Det er vigtigt, at du kontakter det Socialtilsyn, som fører tilsyn i den kommune, hvor BPA-virksomheden ligger, som du har bekymrende oplysninger om. 

Skema WB