Takster

Takster for tilsyn med BPA-virksomheder

 

Godkendelse af en BPA-virksomhed

23.766 kr.

Driftsorienteret tilsyn med en BPA-virksomhed

8.448 kr.

Væsentlig ændring af en BPA-virksomhed

8.448 kr.

 

Det skal dog bemærkes, at tilsynstaksten kan variere en smule på tværs af de fem socialtilsyn. Det skyldes, at timeprisen er forskellig på tværs af de fem socialtilsyn på grund af forskelle i socialtilsynenes samlede omkostninger (ift. husleje, lønniveau, kørsel, overhead mv.)

 

Når Socialtilsyn Syd modtager jeres ansøgning, vil I blive opkrævet den gældende takst og ansøgningen vil først blive behandlet, når taksten er indbetalt. Taksten for godkendelse vil blive opkrævet uanset, om processen munder ud i godkendelse eller afslag.

Når I er godkendt, vil I fra den første måned efter godkendelsen skulle betale driftstilsynstakst. Socialtilsyn Syd vil opkræve taksten én gang årligt.

Hvis jeres godkendelsesgrundlag ændrer sig væsentlig, skal I ansøge Socialtilsyn Syd om re-godkendelse i forhold til de væsentlige ændringer. I vil i den forbindelse opkræve en takst for væsentlig ændring.