Takster BPA

Takster for godkendelse og driftsorienteret tilsyn med BPA-virksomheder.

Socialtilsyn Syds BPA-takster

- Taksten for godkendelse af en BPA-virksomhed: 24.408 kr. 
- Taksten for driftsorienteret tilsyn med en BPA-virksomhed: 8.676 kr. 
- Taksten for væsentlig ændring af en BPA-virksomhed: 8.676 kr.

Taksten for godkendelse
Når Socialtilsyn Syd modtager jeres ansøgning, vil I blive opkrævet den gældende godkendelsestakst, og ansøgningen vil først blive behandlet, når taksten er indbetalt. Taksten for godkendelse vil blive opkrævet uanset, om processen munder ud i godkendelse eller afslag.

Taksten for driftsorienteret tilsyn
Når I er godkendt, vil I fra den første måned efter godkendelsen skulle betale driftstilsynstakst. Socialtilsyn Syd vil opkræve taksten én gang årligt.

Taksten for væsentlig ændring
Hvis jeres godkendelsesgrundlag ændrer sig væsentlig, skal I ansøge Socialtilsyn Syd om regodkendelse i forhold til de væsentlige ændringer. Socialtilsyn Syd vil i den forbindelse opkræve en takst for væsentlig ændring.