Om BPA

Socialtilsynet fik den 1. januar 2018 opgaven med at godkende og føre tilsyn med virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiverfunktionen for borgere visiteret til borgerstyret personlig assistance (BPA) i henhold til §§ 95 og 96 i lov om social service.

Formålet med opgaven er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance anvendes efter formålet og til at øge borgernes tryghed ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud efter servicelovens §§ 95 og 96. Socialtilsynets godkendelse er således en forudsætning for, at foreningen eller den private virksomhed kan varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter lov om social service §§ 95 og 96.

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om godkendelse på baggrund af foreningen eller virksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige forhold samt ansættelsesretlige kompetencer.