Lovgivning på området

Her finder du den gældende lovgivning samt bekendtgørelse på området for BPA.

 

Relevant lovgivning:

Lov om socialtilsyn

Lov om social service

 

Relevant bekendtgørelse:

Bekendtgørelse om socialtilsyn