Lovgivning på området

Her kan du finde den relevante lovgivning på området for BPA

Lov om socialtilsyn
- Kapitel 3a i lov om socialtilsyn
- Kapitel 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn

Lov om social service 
- § 95 og § 96 i kapitel 16 i lov om social service 

Regnskaber for private tilbud
- Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn

Den gældende lovgivning kan tilgås via Retsinformation.dk.