Liste over godkendte BPA virksomheder

Godkendte BPA virksomheder under Socialtilsyn Syd

 

Focus People A/S  (Godkendt d. 08-03-19)

Handican  (Godkendt d. 26-04-19)

 

Fælles liste over godkendte virksomheder 

Socialtilsynene offentliggør en fælles oversigt over foreninger og private virksomheder, som er godkendte til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service. 

Oversigten findes på hjemmesiden for Socialtilsyn Hovedstaden. 

Link til den fælles liste findes her (åbner i nyt vindue).