Godkendte BPA-virksomheder

Her kan du finde en fælles oversigt over godkendte BPA-virksomheder.

Godkendte BPA-virksomheder under Socialtilsyn Syd

Focus People A/S (Godkendt d. 08-03-19)

Handican (Godkendt d. 26-04-19)

Fælles oversigt over godkendte virksomheder

Socialtilsynene offentliggør en fælles oversigt over foreninger og private virksomheder, som er godkendte til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter § 95 og § 96 i lov om social service. 

Formålet med den fælles oversigt er at gøre det nemt tilgængeligt for borgere og nærtstående at få overblik over foreninger og private virksomheder, som er godkendte til at varetage arbejdsgiverfunktionen i BPA-ordninger.

Her finder du den fælles oversigt over godkendte virksomheder.