BPA

Ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) i henhold til §§ 95 og 96 i lov om social service.

Formålet med opgaven

Socialtilsynet fik den 1. januar 2018 opgaven med at godkende og føre tilsyn med virksomheder og foreninger, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) i henhold til §§ 95 og 96 i lov om social service.

Formålet med opgaven er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance anvendes efter formålet og til at øge borgernes tryghed ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud efter servicelovens §§ 95 og 96.


Socialtilsynets godkendelse

Socialtilsynets godkendelse er en forudsætning for, at foreningen eller den private virksomhed kan varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter lov om social service §§ 95 og 96.

Opgaven varetages af Socialtilsyn Nord