Bliv godkendt som BPA-virksomhed

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om godkendelse på baggrund af foreningens eller virksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige forhold samt ansættelsesretlige kompetencer.

Foreninger og private virksomheder der ønsker, at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter § 95 og § 96 i lov om social service skal godkendes inden de kan starte virksomheden op.

Betingelserne for godkendelse
Betingelserne for godkendelse er følgende:

1) Foreningen eller den private virksomhed skal være solvent, 

2) Foreningen eller den private virksomhed skal have kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere, og 

3) Ledelsen af foreningen eller den private virksomhed skal kunne påvise, at der i foreningen eller den private virksomhed er kendskab til ansættelsesret.

Sådan ansøger du
Ønsker I at blive godkendt til at varetage en arbejdsgiverfunktion under BPA, skal I udfylde et ansøgningsskema. I finder ansøgningsskemaet her.

Ansøgningsskemaet skal sendes til Socialtilsyn Syd via socialtilsynsyd@fmk.dk, som herefter vil behandle jeres ansøgning.

I forbindelse med ansøgningen beder vi jer om at udfylde et budgetskema. Socialtilsyn Syd har udarbejdet et budgetskema, som I kan anvende. I finder budgetskemaet her.

Her kan I læse mere om taksten for godkendelse af BPA-virksomheder.

Efter godkendelsen
Socialtilsynet vil efter godkendelsen løbende føre tilsyn med virksomhederne efter en risikovurdering. Dette er for at sikre, at foreningen eller den private virksomhed fortsat opfylder betingelserne for godkendelsen.