Ansøgningsskema

Ansøgning om godkendelse skal fremsendes skriftligt.

Foreninger og private virksomheder, der pr. 1. januar 2018 varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger med tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service, skal godkendes senest den 1. juli 2019. Virksomheder og foreninger, som vil etablere sig efter 1. januar 2018, skal godkendes inden de kan starte virksomheden op.

Socialtilsynet vil efter godkendelsen løbende føre tilsyn med virksomhederne efter en risikovurdering.

Ansøgningsskema

Skemaet sendes til Socialtilsyn Syd på socialtilsynsyd@fmk.dk

I forbindelse med ansøgningsskemaet beder vi jer om at udfylde et budgetskema. 

Budgetskema