Ansøgning

Foreninger og private virksomheder der ønsker, at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service skal godkendes inden de kan starte virksomheden op.

 

Betingelserne for godkendelse er følgende: 

  1. Foreningen eller den private virksomhed skal være solvent.
     
  2. Foreningen eller den private virksomhed skal have kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 

  3. Ledelsen af foreningen eller den private virksomhed skal kunne påvise, at der i foreningen eller den private virksomhed er kendskab til ansættelsesret.

 

Ønsker I at blive godkendt til at varetage en arbejdsgiverfunktion under BPA, skal I udfylde dette ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal sendes til Socialtilsyn Syd på socialtilsynsyd@fmk.dk, som herefter vil behandle jeres ansøgning.

I forbindelse med ansøgningen beder vi jer om at udfylde et budgetskema. I kan anvende følgende budgetskema.

 

Socialtilsynet vil efter godkendelsen løbende føre tilsyn med virksomhederne efter en risikovurdering. Dette er for at sikre, at foreningen eller den private virksomhed fortsat opfylder betingelserne for godkendelsen.