Regodkendelse

Regodkendelse

Formålet med tilsynsreformen, der blev fremstillet i lov om socialtilsyn, som trådte i kraft 1. januar 2014, er at sikre, at borgerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddet efter serviceloven.

Alle tilbud og plejefamilier skal derfor regodkendes på baggrund af det nye lovgrundlag, hvilket blandt andet indebærer, at samtlige tilbud og plejefamilier bedømmes ud fra en fælles kvalitetsmodel. Regodkendelse af eksisterende tilbud og plejefamilier foregår i perioden fra den 1. januar 2014 til 1. januar 2016.

Ansøgning for eksisterende plejefamilier

I perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015 skal alle plejefamilier regodkendes efter lov om socialtilsyn.

Når socialtilsynet skal behandle jeres ansøgning om regodkendelse, vil vi anmode om at få tilsendt et ansøgningsskema, som udfyldes elektronisk og sendes enten via post eller sikker e-mail til socialtilsynet. Da sikker-mail postkassen er tilknyttet Faaborg-Midtfyn Kommune, skal du huske at adressere den til Socialtilsyn Syd. Se til højre, hvordan du skal gøre. Sammen med ansøgningen skal I sende disse to blanketter, som er samtykke til rekvisition af børneattest og straffeattest.

Bor I i Faaborg-Midtfyn Kommune skal jeres ansøgning behandles af Socialtilsyn Midt.

Fra 1. januar 2014 skal alle plejefamilier registreres på Tilbudsportalen. Plejefamilier har ikke tidligere været registreret her, men fra 1. januar 2014 må kommunerne kun benytte plejefamilier, der er registreret på Tilbudsportalen. Tilbudsportalen administreres af Socialtilsynet. I skal derfor give samtykke til, at Socialtilsynet registrerer jer som plejefamilie på Tilbudsportalen ved at udfylde en samtykkeerklæring. I ansøgningsskemaet kan I se, hvilke oplysninger, der bliver synlige på Tilbudsportalen, hvis I re-godkendes som plejefamilie. Disse oplysninger er markeret med en stjerne (*). 

Socialtilsynet behandler herefter jeres ansøgning og kontakter jer i forbindelse med dette.

Samtykke fra plejefamilier der endnu ikke er godkendt efter lov om socialtilsyn

Da kommunerne fra 1. januar 2014 kun må benytte plejefamilier, der er registreret på Tilbudsportalen, skal også de plejefamilier, som endnu ikke er regodkendt, registreres her. Hvis I endnu ikke er regodkendt efter lov om socialtilsyn, skal I give socialtilsynet samtykke til at registrere oplysninger om jer på Tilbudsportalen.

I skal give jeres samtykke ved at udfylde samtykkeerklæringen og sende den enten via post eller e-mail til socialtilsynet på socialtilsynsyd@fmk.dk.


Kontakt os

Socialtilsyn Syd
Lindevej 5A
Bygning 6 & 7
5750 Ringe

Åbningstider (telefon)
Mandag-torsdag kl. 9-15
Fredag kl. 9-12.30

Tlf. 7253 1900
E-mail socialtilsynsyd@fmk.dk
(ikke sikker postkasse)
Ean.nr. 5798006907229
CVR.nr. 29188645
Satellit i Toftlund

Al fysisk post skal sendes til vores adresse i Ringe.

Tilbud og sikker digital post
Skal via Virk.dk anvende adressen: sikkerpost@faaborgmidtfyn.dk

Plejefamilier og sikker digital post
skal via e-boks eller borger.dk sende sikker digital post

Se vejledning i at sende sikker digital post via e-boks og borger.dk

Læs mere om at sende sikker post her

Har du brug for direkte kontakt?