Tilbuddenes økonomi

Her finder du information om indberetning af budget og regnskab og datoer for frister.

Økonomi indgår i vores tilsyn. Der stilles derfor nogle krav og forudsætninger til kvaliteten af tilbuddenes budget og regnskab. Disse krav og forudsætninger skal være med til at sikre en bæredygtig økonomi i tilbuddene.

Budgetter for det kommende budgetår skal indsendes til Socialtilsyn Syd senest den 1. oktober før budgetårets begyndelse for private tilbud og 15. november før budgetårets begyndelse for offentlige tilbud.

Tilbud skal indberette budget via budgetskemaet på Tilbudsportalen.

På tilbudsportalen finder I en vejledning i at hente og indberette budgetskemaet (åbner Tilbudsportalens side med vejledning - i nyt vindue).

 

Fristerne for indberetning af budgetter for 2020 

  • Private tilbud: 1. oktober 2019
  • Offentlige tilbud:  15. november 2019

Årsregnskab
Private tilbud skal indsende årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat til Socialtilsyn Syd via sikkerpost@fmk.dk . Fristen for indsendelse er den 1. maj i året efter regnskabsårets udløb.

Fristerne for indsendelse af regnskab med tilhørende revisionsprotokollat, for året 2018, er 1. maj 2019.

Årsrapport
Både private og offentlige tilbud skal indsende en ”årsrapport” som består af en række nøgletal.

Fristen for indsendelse er den 1. maj i året efter regnskabsårets udløb. Indberetningen foregår via Tilbudsportalen (åbner i nyt vindue).