Job

Jurastuderende med særlig interesse for forvaltningsret

Jobkategori: Akademikere

Ansøgningsfrist: 01-05-2018 08:00

Arbejdssted: Socialtilsyn Syd

Stillingstype: Deltid under 21 timer

  

  • Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden til praktisk opgaveløsning inden for en bred vifte af juridiske områder?
  • Arbejder du struktureret, selvstændigt og målrettet med stillede opgaver?
  • Ønsker du at være en del af en organisation, som forventer, at du tager medansvar for fælles praksis?

 
- Så kan du meget vel være Socialtilsyn Syds kommende stud.jur.
 
Som myndighed insisterer vi på, at vi til enhver tid er ansvarlige inden for det grundlag, vi agerer på, og over for de sociale tilbud og plejefamilier, vi godkender og fører tilsyn med.
 
I Socialtilsyn Syd lægger vi vægt på en uformel omgangsform, hvor der er let adgang til ledelse og kollegaer i alle funktioner - dette med henblik på organisatorisk læring og fælles praksis.
 
Du vil blive en del af et tværfagligt sekretariat, som målrettet understøtter, at organisationen til enhver tid har de bedst mulige betingelser for at optræde professionelt udadtil - og rationelt og ensartet indadtil.

Om stillingen:
Dit nye skrivebord står klar i Ringe, hvor vi har brug for dig til både at hjælpe vores jurister samt at bistå med håndtering af magtanvendelsesindberetninger.
 
Opgaverne består bl.a. af:

  • Juridisk håndtering og systematisering samt registrering af indberetninger om magtanvendelse
  • At bistå ved behandling af aktindsigtssager
  • Forskellige juridiske ad hoc opgaver

 
I en stilling som jurastuderende ved Socialtilsyn Syd får du mulighed for at være med til at videreudvikle Socialtilsyn Syd som ansvarlig myndighed, professionelt tilsyn og moderne arbejdsplads. 
 
Vi tilbyder gode arbejdsvilkår og fleksibel arbejdstilrettelæggelse, herunder også i eksamensperioder.

Om dig forstiller vi os, at du:

  • Er fagligt velfunderet og sætter pris på nye udfordringer
  • Som minimum har bestået 2. år på bacheloruddannelsen
  • Er serviceminded og har gode samarbejdsevner
  • Er god til at formulere dig såvel skriftligt som mundtligt

 
Om Socialtilsyn Syd:
I Socialtilsyn Syd er vi ca. 85 medarbejdere, som alle arbejder hen imod en fremtid, hvor vi sammen bliver klogere. Socialtilsyn Syd består af et sekretariat og fire fagopdelte driftssektioner inden for hhv. plejefamilieområdet og tilbudsområdet. Uafhængigt af, hvilken stilling og funktion, den enkelte udfylder, så vægtes fagligheden altid højest i Socialtilsyn Syd.

Socialtilsyn Syd er ét af fem selvstændige socialtilsyn, som 1. januar 2014 fik myndighedskompetencen til at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud inden for Region Syddanmark og Frederiksberg Kommunes geografiske område. Hovedopgaven er således veldefineret i lov om socialtilsyn, og udover at føre kontrol med og understøtte udviklingen i de sociale tilbud skal socialtilsynet også påse, at der ikke sker misbrug af offentlige midler.
 
Socialtilsynet er relativt nyt og baseret på en lov, hvis anvendelse er ny, så der er til stadighed en naturlig og rimelig bevågenhed på socialtilsynenes arbejde, herunder afgørelser.
 
Du bliver en del af ca. 15 gode kollegaer i sekretariatet samt ca. 70 gode kollegaer i driftssektionerne.
 
Ansættelsesvilkår
Vi har brug for dig 2-3 dage i ugen. Arbejdstiden er 10-15 timer/ugen, men vi er fleksible og tager naturligvis hensyn til dit studie.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Socialtilsyn Syd indhenter børne- og straffeattest forud for en eventuel ansættelse. 
 
Tiltrædelse

Pr. 15. maj 2018.
 
Yderligere oplysninger

Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til jurist Signe Pedersen på telefon 7253 1954.
 
Ansøgning
Søg stillingen på www.faaborgmidtfyn.dk
Upload din ansøgning med CV, eksamenspapirer og relevante bilag. Ansøgningsfristen er senest tirsdag den 1. maj 2018 kl. 8.00.
 
Ansøgere, der indkaldes til samtale, får besked senest fredag den 4. maj 2018 og samtaler forventes afholdt i uge 19.