Takster for 2018

Både private og offentlige tilbud skal snart indberette budget. For at kunne gøre dette så nøjagtigt som muligt, offentliggør Socialtilsyn Syd nu takster for 2018 - dog med forbehold for kommunens budgetvedtagelse/-godkendelse.