Pressemeddelelse: Vi vil dialog, ikke kun kontrol

I går afholdte Socialtilsyn Syd for første gang nogensinde årsmøde for områdets interessenter. Vi vil øge dialogen med plejefamilier og institutioner, lød budskabet fra tilsynschef.

18.05.2017

Ligesom de øvrige tilsyn rundt om i landet er Socialtilsyn Syds opgave at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier.

Men da Socialtilsyn Syd i denne uge afholdte sit første årsmøde, vidnede det om en ny tilgang til tilsynsarbejdet. Årsmødet, der blev afholdt i Middelfart med 65 deltagere, er nemlig en del af tilsynets strategi om at opprioritere dialogen med aktørerne på området.

Det siger tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen.

”Vi har allerede i dag en dialogpræget tilgang til vores arbejde, som vi bliver rost for af Region Syddanmarks kommuner. Men vi vil gerne udbygge dialogen. Vi ser ikke kun os selv som en vagthund, der skal kontrollere plejefamilier og sociale institutioner. Vores opgave er også at bidrage til en øget kvalitet i de sociale tilbud, og det mener vi sker bedst gennem en tæt dialog. Vi skal ikke bare slå plejefamilier og institutioner i hovedet, hvis der er plads til forbedringer, men hjælpe dem til at leve op til kravene og højne kvaliteten.”

Gode resultater i 2016
Det øgede fokus på dialog bunder ikke i dårlige resultater. Tværtimod viser årsrapporten for 2016, som blev offentliggjort i forbindelse med årsmødet d. 17. maj, at det går godt i de 22 kommuner, som Socialtilsyn Syd fører tilsyn med.

Det gælder både for voksentilbud, børne- og ungetilbud og plejefamilier.

”Vi er meget tilfredse med, at der har været fremgang på langt de fleste parametre.  Vi kan se, at der generelt set er høj faglig kvalitet i de tilbud, vi fører tilsyn med, og at det går fremad med tilbuddenes målgrupperelevans, med dokumentationen og med borgernes resultater. Det vil vi bygge videre på, blandt andet gennem en stadigt tættere dialog med institutioner og plejefamilier,” siger Peter Bjerregaard Andersen.

Læs Socialtilsyn Syds årsrapport her.

For flere kommentarer kontakt Peter Bjerregaard Andersen på 72 53 19 01.

Fakta:
Socialtilsyn Syd godkender og fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i de 21 kommuner i Region Syddanmark samt Frederiksberg Kommune.

Socialtilsyn Syd er organisatorisk forankret i Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilbud og plejefamilier i Faaborg-Midtfyn Kommune hører derfor under Socialtilsyn Midt, da kommuner ikke må føre tilsyn med sig selv.