Pleje- og aflastningsfamilier: Ændret praksis

Pr. 1. oktober 2017 ændrer vi vores praksis. Dette gør vi for at lette arbejdet for pleje- og aflastningsfamilier. Fra den 5. oktober modtager pleje- og aflastningsfamilier informationsbrev om den nye praksis. Oplysninger på hjemmesiden i menupunkt om plejefamilier er også opdateret, således at de afspejler den nye praksis.

Den væsentlige ændring består i, at Socialtilsyn Syd fremover kun indhenter oplysninger én gang årligt. Oplysningerne indhentes i perioden september til november via oplysningsskemaet.

I første omgang bliver pleje- og aflastningsfamilier bedt om at udfylde og indsende det nye oplysningsskema. Frem mod 2018 arbejder Socialtilsyn Syd på en digital løsning for indhentning af oplysninger. Dette vil gøre det lettere for pleje- og aflastningsfamilier at sende oplysninger til os.

De nye på vores praksis er:

  • mindre dokumentationskrav, f.eks. i forhold til økonomioplysninger
  • kortere oplysningsskema
  • indsendelse af skema én gang årligt

På hjemmesiden er der også ændringer og opdateringer. De pleje- og aflastningsfamilier, der allerede er i drift, finder fremover de fleste informationer under det nye menupunkt "Plejefamilie i drift" (åbner i nyt vindue). Herunder findes oplysninger om:

  • Oplysningsskema
  • Vejledning: Sådan udfyldes økonomi oplysninger (i oplysningsskema)
  • Oplys om ændring
  • Søg om ændring af godkendelse
  • Fravigelse fra godkendelsesgrundlag

Socialtilsyn Syd arbejder hele tiden på at optimere og udvikle praksis. Pleje- og aflastningsfamilier kan til enhver tid orientere sig på vores hjemmeside og få svar på de fleste spørgsmål. Kan svar ikke findes på hjemmesiden, er man velkommen til at kontakte Socialtilsyn Syd på telefon 72 53 19 00.