Høringssvar til udkast om ændring af lov om socialtilsyn

Læs to skrivelser Socialtilsyn Syds høringssvar til udkast til lov om ændring af lov om socialtilsyn.