Borgerstyret personlig assistance – ny lovændring pr. 1. januar 2018

Socialtilsynet får 1. januar 2018 opgaven med at godkende og føre tilsyn med virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiverfunktionen for borgere visiteret til borgerstyret personlig assistance (BPA) i henhold til §§95 og 96 i lov om social service.

Formålet med opgaven er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance anvendes efter formålet og til at øge borgernes tryghed ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud efter servicelovens §§ 95 og 96. Socialtilsynets godkendelse er således en forudsætning for, at foreningen eller den private virksomhed kan varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter lov om social service §§ 95 og 96.

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om godkendelse på baggrund af foreningen eller virksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige forhold samt ansættelsesretlige kompetencer.

Ansøgning om godkendelse skal fremsendes skriftligt.

Foreninger og private virksomheder, der pr. 1. januar 2018 varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger med tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service, skal godkendes senest den 1. juli 2019. Virksomheder og foreninger, som vil etablere sig efter 1. januar 2018, skal godkendes inden de kan starte virksomheden op.

Socialtilsynet vil efter godkendelsen løbende føre tilsyn med virksomhederne efter en risikovurdering.

Det vil fremgå af Socialtilsyn Syds hjemmeside hvilke virksomheder/foreninger, der er godkendt til opgaven. Her vil man også kunne finde et ansøgningsskema.

Læs nærmere i bekendtgørelsen her.

Som led i at socialtilsynene skal til at føre tilsyn med virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiverfunktionen for borgere visiteret til borgerstyret personlig assistance, er der oprette et telefonnummer, hvor man anonymt kan henvende sig om bekymrende forhold vedrørende de forhold, som der føres tilsyn med. Sådanne henvendelser kan ske til telefonnummer 72 53 19 99. (WB telefon)

      

Gem som og aktiver redigering, udfyld og send til socialtilsynsyd@fmk.dk