Årsrapport 2016 er klar

Socialtilsynets 3. årsrapport er netop udgivet. Ud over de fokuspunkter - som lov om socialtilsyn tilskriver - der skal med i årsrapporten, er der medtaget tre særlige fokuspunkter.

De tre særlige fokuspunkter går på kvalitetsvurdering (kriterier fra kvalitetsmodellen, hvilke er:

  • Kvaliteten af tilbuddenes målgrupperelevans, metoder og resultater
  • Kvaliteten af plejefamiliernes kendskab til og understøttelse af barnets handleplansmål
  • Kvaliteten af tilbuddenes forebyggelse og håndtering af magtanvendelser

Overordnet er konklusionen, at der både på plejefamilie- og tilbudsområdet generelt er høj faglig kvalitet.

Socialtilsyn Syds årsrapport 2016 findes her (åbner i nyt vindue).